روزشمار همایش بزرگ موسسه

product

687

نفر تا این لحظه کمک کرده اند

product

650,000

مجموع کمک های دریافتی

product

1000

نفر مانده تا برگزاری همایش

پکیج ویژه

با خرید این پکیج کمک بزگی به خیریه ما کرده اید

upcoming
مبلغ تومان
100,000 تومان
نسبت ارزش
0 کد شانس
مبلغ خرید

100,000 تومان

خرید محصول

محصولات این دوره موسسه خیریه

jewelry
پکیج 200 هزار تومانی
مبلغ
200,000 تومان
نسبت ارزش
jewelry
پکیج 150هزار تومانی
مبلغ
150,000 تومان
نسبت ارزش
jewelry
پکیج 100 هزار تومانی
مبلغ
100,000 تومان
نسبت ارزش

کمک کردن دل بزرگ می خواهد

با خرید هر محصول کمکی بزرگ به نیازمندان واقعی تحت پوشش موسسه می کنید

ثبت نام

اخبار و اطلاعیه ها

مشاهده تمامی اطلاعیه ها